Vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlık" oldu

Vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlık" oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılırken vergi dairesi başkanlıklarının unvanı "defterdarlık" oldu ve illerde yeni kurulanlar Gelir İdaresine bağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taşra teşkilatları, yeni yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile tek çatı altında birleştirildi. Bu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf önlemleri çerçevesinde açıkladığı adımların bir sonucudur. Artık Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı defterdarlıklar, GİB bünyesinde faaliyet gösterecek ve vergi hizmetlerini koordine edeceklerdir.

Kararname ile 29 ildeki vergi dairesi başkanlıkları defterdarlık statüsüne yükseltilmiş ve bulundukları ilin adını almıştır. Vergi dairesi başkanları artık defterdar unvanına sahiptir ve 52 ilde yeni defterdarlıklar kurulmuştur. Böylece GİB, ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuşmuştur.

Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı defterdarlıkların yönetimi sağlanmıştır. Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini devralmış ve İstanbul'daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırılarak ilgili mükellefler GİB tarafından belirlenecek yeni vergi dairelerine aktarılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamu harcamalarının gözden geçirilmesi, etkinlik ve verimlilik artışı ile tasarruf sağlanması konularında görevler verilmiş, bazı kadro ve pozisyonlar iptal edilerek yeni kadrolar ihdas edilmiştir. Kararname, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girecektir.