Tapuda Yeni Dönem Başladı! Miraslar Böyle Pay Edilecek

Tapuda Yeni Dönem Başladı! Miraslar Böyle Pay Edilecek
Yeni bir dönem başladı ve artık mirasın paylaşımı konusunda kardeşler arasında yeni bir süreç başladı. Bu süreçte adil bir paylaşımın gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılacak.

Mirasın paylaşımı artık yeni bir düzenleme ile yürütülüyor. Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak bir karar alması ve tapu işlemlerinde noterde hazır bulunması gerekiyor. Taraflar, istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini bir başkasına veya avukata vekalet vererek yürütmesini sağlayabilirler. Hisseli tapu alımında ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Satışa konu olan taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Ancak, hisseli tapu satış işlemlerinde bir zamanlar mutlaka aranan noter şartı artık, devir işlemlerine konu taraflar arasında ağabey-kardeşlik ilişkisi varsa aranmayacak. Tarafların aynı anne ve babaya sahip olmaları durumunda miras kalan malın devri için artık yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacaktır. Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, pay oranına bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı gereklidir. Ancak, tüm hissedarları temsil edecek bir avukata onay vermek, işlemleri kolaylaştıran bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Satış işlemi gerçekleştikten sonra, kendi payını satan hak sahibine, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir.