Türkiye Ekonomisi Sıçrama Yaptı! İlk Çeyrekte Sevindirici Yüzde 5,7 Büyüme!

Türkiye Ekonomisi Sıçrama Yaptı! İlk Çeyrekte Sevindirici Yüzde 5,7 Büyüme!
TÜİK Rakamları Açıkladı: Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydederek yüzde 5,7 oranında büyüdü. Bu büyüme, iç tüketimin artmasıyla sağlandı.

İnşaat Sektöründe Büyük Artış: Yüzde 11,1 Büyüme

2024 yılı birinci çeyreğinde inşaat sektörü, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,1 oranında büyüme gösterdi. İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin en büyük itici gücü oldu.

Bilgi ve İletişim Sektörü Yüzde 5,5 Büyüdü

Bilgi ve iletişim faaliyetleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,5 oranında büyüdü. Bu sektör, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bir büyüme kaydetti.

Mesleki, İdari ve Destek Hizmetleri Yüzde 5 Artış Gösterdi

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 5 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme, iş gücü piyasasında yaşanan olumlu gelişmelerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Sanayi Sektörü Yüzde 4,9 Büyüdü

Sanayi sektörü, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4,9 oranında büyüme kaydetti. Sanayi sektöründeki bu artış, üretim kapasitesinin artırılması ve dış talebin yükselmesiyle sağlandı.

Tarım Sektörü Yüzde 4,6 Büyüme Kaydetti

Tarım sektörü, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,6 oranında büyüdü. Tarım sektöründeki bu büyüme, mevsimsel etkilerin olumlu olması ve tarım teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleşti.

Hizmet Sektöründe Yüzde 4,3 Büyüme

Hizmetler sektörü, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,3 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme, hizmet sektöründeki talebin artması ve yeni hizmet alanlarının geliştirilmesiyle sağlandı.

Kamu Yönetimi ve Eğitimde Yüzde 3,3 Artış

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,3 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, kamu harcamalarının artmasıyla desteklendi.

Gayrimenkul Sektöründe Yüzde 2,5 Büyüme

Gayrimenkul faaliyetleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme gösterdi. Gayrimenkul sektöründeki bu büyüme, konut satışlarının artması ve inşaat projelerinin hızlanmasıyla gerçekleşti.

Finans ve Sigorta Sektöründe Yüzde 2 Büyüme

Finans ve sigorta faaliyetleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüme kaydetti. Finans sektöründeki bu büyüme, kredi hacminin genişlemesi ve sigorta hizmetlerine olan talebin artmasıyla sağlandı.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış GSYH Artışı Yüzde 2,4 Oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 oranında arttı. Bu veri, ekonomik aktivitenin mevsimsel dalgalanmalardan arındırıldığında da güçlü bir büyüme gösterdiğini ortaya koydu.

Hanehalkı Harcamaları Yüzde 7,3 Arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. Bu artış, tüketici güveninin yüksek olduğunu ve harcamaların arttığını gösterdi.

İhracat Artarken İthalat Azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 oranında artarken, ithalat yüzde 3,1 oranında azaldı. Bu veri, dış ticaret dengesinde iyileşme yaşandığını gösterdi.

İşgücü Ödemeleri Yüzde 108,4 Arttı

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 oranında arttı. Bu artış, çalışanların gelirlerinde önemli bir iyileşme yaşandığını gösterdi.

GSYH'nin ABD Doları Cinsinden Değeri 285 Milyar 572 Milyon Oldu

2024 yılının birinci çeyreğinde, Türkiye'nin GSYH değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti. Bu veri, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü ve uluslararası piyasadaki yerini gösterdi.