MEB'de Yeni Yönetmelik Değişikliği

MEB'de Yeni Yönetmelik Değişikliği
Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Mayıs 2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Yönetmeliğin Kapsamı ve Değişiklikler Yönetmeliğin 2. maddesinde yapılan değişikliklerle, yönetmeliğin dayandığı kanunlar ve düzenlemeler güncellenerek daha kapsamlı bir çerçeve çizildi. Yeni düzenlemeler, engelli bireyler için destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedefliyor.

Engelli Tanımı ve Tanımların Yeniden Düzenlenmesi Yönetmeliğin 3. maddesinde, "engelli" ibaresi birçok maddeden çıkarılarak daha kapsayıcı bir dil kullanıldı. Ayrıca, destek eğitim programları ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik tanımlar yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, destek eğitimi, grup eğitimi, özel eğitim ve rehabilitasyon gibi kavramlar daha net bir şekilde tanımlandı.

Kurumların Açılış ve Kapanış Şartlarının Değişmesi Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişikliklerle, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinin açılış ve kapanış süreçleri yeniden düzenlendi. İlçelerdeki kurum sayıları, MEBBİS-RAM modülünde belirlenen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısına göre belirlenecek. Ayrıca, kurum açma başvuru süreçleri ve gerekli belgeler konusunda detaylı düzenlemeler yapıldı.

Personel Görev Tanımları ve Sorumlulukları Yönetmeliğin 7., 8., 9., 10., 11., 12., ve 13. maddelerinde yapılan değişikliklerle, özel eğitim kurumlarında görev yapan personelin sorumlulukları ve görev tanımları güncellendi. Öğretmen, uzman öğretici, fizyoterapist, odyolog gibi personelin görevleri detaylandırıldı ve aile eğitimi çalışmalarının önemi vurgulandı.

Dijital Materyallerin Destek Eğitiminde Kullanımı Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan eklemeyle, destek eğitim programlarında dijital eğitim materyallerinin kullanılabileceği belirtildi. Bu yenilik, eğitimde teknolojinin daha etkin kullanılmasını amaçlıyor.

Kayıt ve Ücret Düzenlemeleri Yönetmeliğin 20. ve 21. maddelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt süreçleri ve ücretlendirme ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Kayıt işlemleri artık Özel Eğitim Modülü üzerinden yapılacak ve çeşitli belge gereklilikleri güncellenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu değişikliklerle, özel eğitim alanında hizmet veren kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bu düzenlemelerle, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Etiketler :