Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Mecliste

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Mecliste
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlayacak düzenlemeleri içermektedir.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, içerisinde Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını da öngören bir düzenleme olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Teklifin içeriğine göre, öğretmenler atama öncesinde belirlenen sürelerde Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacaklar ve başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacaklar. Ayrıca teklif, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını da içermektedir.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin atamalarını, mesleki gelişimlerini ve kariyer ilerlemelerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kanun kapsamında öğretmenlik, Türk Millî Eğitiminin hedefleri ve temel ilkeleri doğrultusunda etik değerlere uygun olarak icra edilen özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır.

Öğretmenlerin nitelikleri ve seçim süreçleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon gerekliliklerine göre şekillendirilmiştir. Aday öğretmenlik süreci ve adayların değerlendirilmesi de yönetmelikle belirlenen usuller çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu düzenleme, öğretmenlik mesleğinin standartlarını yükseltmeyi, eğitim kalitesini artırmayı ve öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Etiketler :