MEB, Okul İnşaatlarında Öğrenci Güvenliğini Tehlikeye Atıyor mu? İşte Açıklanan Şok Detaylar!

MEB, Okul İnşaatlarında Öğrenci Güvenliğini Tehlikeye Atıyor mu? İşte Açıklanan Şok Detaylar!
Milli Eğitim Bakanlığı Okul İnşaatlarında Güvenlik Önlemlerini Detaylandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 2024 tarihinde yayımladığı 102681315 numaralı yazıyla, okul inşaatlarında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin ve çevre sakinlerinin can güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturan durumların bertaraf edilmesi amacıyla detaylı bir plan ve tedbir seti öneriyor.

Açıklamalara göre, özellikle okul bahçelerine yapılan inşaatlarda, öğrencilerin inşaat alanında karşılaşabileceği riskler en aza indirgenmeli ve güvenli bir öğrenme çevresi sağlanmalıdır. Bunun için yüklenici firmaların ve kurum yönetiminin risk analizi ve acil durum planlaması yapması, bu bilgilerin MEBBİS İSGB modülüne yüklenmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Ayrıca, mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile uyumlu olarak, işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınması vurgulanmaktadır. İnşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde hareket edilmesi ve bu konuda gereken eğitimlerin verilmesi de önemli bir noktadır.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve şantiyede çalışanların bilgi sahibi olması için sağlık, güvenlik ve acil durum planları ile risk değerlendirme raporlarının düzenli olarak basılması ve dağıtılması gerekmektedir. İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında da gereken tüm önlemler alınmalı ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.

Şantiye alanının çevresinin çevrilecek, işaretlenecek ve güvenliği sağlanacak, kazı işlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınacak, iş iskelelerinin güvenliği sağlanacak ve elektrik güvenliği konusunda uygun önlemler alınacaktır.

MEB'in bu açıklamalarıyla, okul inşaatlarında güvenlik konusunda ciddi adımlar atıldığı ve öğrencilerin can güvenliğinin en üst düzeyde korunması için gereken tedbirlerin alındığı vurgulanmaktadır.