10 Bin Personel Alımına Dair Detaylar Belli Oldu

10 Bin Personel Alımına Dair Detaylar Belli Oldu
PTT tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan 10 bin personel alımının detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Mayıs ayının son günlerinde iş arayanlar, güncel personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bu süreçte, PTT'nin personel alımı da büyük ilgi görüyor. 2024 yılında PTT'nin personel alımı yapılıp yapılmayacağı konusu merak ediliyor ve genel şartlar araştırılıyor.

Mayıs ayı içerisinde tüm iş arayanlara duyurulan 10 Bin PTT personel alımına dair detayları bu yazımızın devamında ele aldık. PTT işçi ve personel alımına dair detaylar yazımızda sizlerle.

Her sene PTT'nin personel alım ilanları, kurumun kendi internet sitesi başta olmak üzere çeşitli kanallar üzerinden yayımlanır. Adaylar için başvuru aşamaları şöyle sıralanabilir:

  1. PTT'nin internet sitesinde bulunan ilgili başvuru sayfalarını dikkatlice gözden geçirmek.
  2. Adayların puan durumlarına göre tercih yapacakları pozisyonu belirlemek ve bu doğrultuda başvuruda bulunmak.
  3. Gerekli sınav ücretini, Ziraat Bankası şubelerinden veya PTT'nin online sistemleri aracılığıyla yatırmak

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

PTT personel alımı için henüz resmi bir açıklama gelmezken, başvuru şartları da merak ediliyor. Önceki süreçlerdeki alımlarda gerçekleşen başvurular için şartlar şöyle:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

Etiketler :